Zaproszenie do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry

lip 29, 2022 | Informacje

Zapraszamy was do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry 2022. Jako osoby zaangażowane w tworzenie tego wydarzenia wiemy, jak ważna jest postawa modlitwy, z której czerpiemy siłę do działania.

Zachęcamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w duchowe wsparcie tegorocznej edycji Oblężenia, aby podjęli zaproszenie do wspólnej drogi modlitwy. Nasze wrześniowe spotkanie upłynie pod hasłem „Wspólna droga”, które ma nas podprowadzić do refleksji nad, odbywającym się obecnie w Kościele, procesem synodalnym. Papież Franciszek pragnie, byśmy odczytali obecny synod jako dynamikę spotkań z Jezusem opisanych w Ewangelii. Szczególną uwagę zwraca Papież na księgę Dziejów Apostolskich, którą nazywa „historią drogi”, wspólnym wędrowaniem Słowa Bożego, które jest zakorzenione także w obecnej historii Kościoła.

Owo wędrowanie to droga wiary pokonywana z Chrystusem, Duchem Świętym, wspólnotą Kościoła i jego tradycją także w czasie obecnym. Dzieje Apostolskie są więc swoista mapą drogi synodu, dają także odpowiedź na pytanie – skąd chcemy wyjść, dokąd i z kim chcemy iść? Droga Apostołów ze Słowem Bożym w zapisie Dziejów podzielona jest na cztery etapy, które odnoszą się do naszej drogi wiary.

1. Jerozolima, gdzie Apostołowie są świadkami i wyczekują Ducha Świętego, który ostatecznie uzdolni ich do wyruszenia w drogę głoszenia Słowa. W odniesieniu do nas, Jerozolima jest tam, gdzie zaczyna się pierwotny Kościół czyli Kościół, który jest nam znany – parafia, diecezja, wspólnota w życiu, której uczestniczymy.

2. Judea, która w zapisie Dziejów jest miejscem, do którego z sąsiednich miast przybywało mnóstwo ludu, znosząc swoich bliskich chorych w nadziei na uzdrowienie. Nasza duchowa Judea to stan, w którym wyczekujemy i wypraszamy przybycia tych, którzy się od Boga oddalili.

3. Samaria. Kiedy Pan Jezus przechodził przez Samarię z Galilei do Jerozolimy nie przyjęto Go, Samarytanie nie chcieli Go gościć lecz mimo to Jezus znalazł sposobność, by głosić Dobrą Nowinę. Samaria to nasze spotkanie ze środowiskami i miejscami, gdzie nie przyjmowana jest Ewangelia, a pielgrzymów do Jerozolimy wyrzuca się ze swoich granic. Duchowa Samaria to stan, w którym jesteśmy świadkami wobectych, którzy odrzucają Jezusa.

4. Krainy Syrii i Azji Mniejszej to obszary, gdzie nie słyszano o Panu Jezusie, gdzie jest On dokładnie obojętny. Są to miejsca, do których udał się św. Paweł czyli obszary misji. W drodze naszej modlitwy Syria i Azja Mniejsza to niesienie radości Ewangelii tam, gdzie jeszcze ona nie dotarła.

5. Rzym. Miejsce wspólnej tradycji, zakorzenienia Kościoła. Miejsca gdzie Piotr i Paweł oddali swoje życie za wiarę.

Tak rozumiana droga jest zaproszeniem do przypomnienia, że Kościół ma źródła we wspólnocie Pana Jezusa i Apostołów. W drodze synodalnej etapy tej drogi są nam zadane do odtworzenia, jesteśmy zaproszeni do odkrycia ciągłości, między tamtymi wydarzeniami a naszym życiem.
Odkrywanie ciągłości ma się opierać na dyskusji z Duchem Świętym, co według Papieża oznacza modlitwę. Ogień Ducha Świętego, spisany w Dziejach Apostolskich, ma przejść do naszych serc i naszego działania.

W takim rozumieniu wspólnej drogi, zapraszamy was do modlitwy za Męskie Oblężenie Jasnej Góry 2022. Drogę naszej wspólnej modlitwy, podobnie jak w Dziejach Apostolskich, podzielimy na pięć etapów. Koniec naszej drogi modlitwy nastąpi w dniu spotkania na Jasnej Górze.
Modlitwa zanoszona w intencji Oblężenia, jest także zaproszeniem do odkrywania na ile nasz sposób życia, reagowania, przetwarzania, planowania przyszłości jest podobny do tego z Dziejów Apostolskich.
Modlitwa w intencji Oblężenia posiada wątek wstawienniczy, będziemy modlić się w intencji uczestników wydarzenia oraz tych, którzy nie otworzyli jeszcze serca na zaproszenie do uczestnictwa w męskim spotkaniu u tronu Królowej.

Etapy naszej wspólnej drogi modlitwy.
1.Jerozolima 29.07 – 07.08.
2. Judea 08.08 – 21.08
3.Samaria 22.08 – 4.09
4.Syria i Azja Mniejsza 05.09 – 18.09
5.Rzym 19.09 – 24.09.

PIERWSZY ETAP 25.07 – 07.08 .2022 Jesteśmy w duchowej Jerozolimie i tak, jak Apostołowie będziemy modlić się o moc Ducha Świętego dla naszego najbliższego otoczenia. Modlimy się w intencji Kościoła jaki znamy, tego który jest nam najbliższy. Modlitwa nasza powinna objąć naszą parafię, oraz wspólnoty, w których funkcjonujemy. Módlmy się za mężczyzn w naszym otoczeniu i prośmy Pana, by odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w spotkaniu na Jasnej Górze. Polecajmy Miłosiernemu Bogu nasze serca, by trwały w jedności z Chrystusem. Przez pierwszy etap naszej drogi modlitwy przeprowadzi nas psalm 23, odmawiając i rozważając codziennie polecajmy Bogu nasze prośby i intencje.

W całym procesie przygotowań prosimy o to, byśmy codziennie stawali około 21:00 na Apelu Jasnogórskim. W czasie apelu kierujemy nasz wzrok do Kaplicy Cudownego Obrazu. Tam patrzy wtedy cała Polska a my wpatrzeni w oblicze Królowej poecamy poslich mężczyzn i szczególny czas Oblężenia 2022.

Zachęcamy by w ostatnią niedzielę etapu lub w dowolnym momencie drogi modlitwy przyjąć Komunię Świętą w intencji Oblężenia Jasnej Góry.

Zobacz Więcej

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.

Drodzy bracia i siostry! Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a...

O modlitwie

O modlitwie

Czym jest modlitwa? Jako chrześcijanie wiemy doskonale, że modlitwa jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu. Pismo Święte wiele mówi na jej temat. Jezus uczył modlitwy i wiele mówił na jej temat. Sam też wiele się modlił. Jak więc powinna ona wyglądać? Czym jest...

Jak przeżyć Adwent?

Jak przeżyć Adwent?

Adwent powinien być czasem radosnego oczekiwania na uroczystość Bożego Narodzenia oraz na powtórne przyjście Mesjasza na końcu czasów. Żyjemy jednak w bardzo zabieganym, konsumpcyjnym świecie. Co możemy więc zrobić aby odpowiednio przeżyć adwent, a tym samym także...