Za wszystkich, którzy pogubili się duchowo

wrz 8, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pogubili się duchowo,
  • o odnalezienie właściwej drogi, zgodnej z wolą Bożą i prowadzącej do Boga,
  • aby pokój Boży zapanował w ich sercach,
  • aby Duch Święty rozwiał wszelkie wątpliwości i napełnił swoim światłem wszystkich, którzy tego potrzebują,
  • o osobiste doświadczenie głębokiej, przemieniającej, nieskończonej Miłości Bożej,