Za wszystkich którzy odeszli od wiary

paź 21, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za tych, którzy zagubili Boga w swym życiu,
  • żyją w stanie grzechu ciężkiego,
  • którzy stali się letni w wierze,
  • oddalili się od Boga i Kościoła w jakimkolwiek stopniu

Prośmy aby Bóg okazał im swoją łaskę i miłosierdzie, aby Duch Święty zstąpił i swą mocą ich podniósł i odnowił w nich wiarę.