Za wszystkich kapłanów i biskupów

wrz 15, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich kapłanów i biskupów z papieżem na czele,
  • o gorliwość i wytrwałość w wierze,
  • o otwarcie się na działanie Ducha Świętego,
  • o wypełnianie Bożej woli i dobre prowadzenie ludu Bożego,
  • o ochronę przed wszelkimi pułapkami zastawianymi przez złe duchy.