Za umierających

sie 26, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich umierających,
  • o pojednanie z Bogiem i Miłosierdzie Boże,
  • o dobrą, spokojną śmierć i radosne spotkanie ze Stwórcą,
  • o umocnienie i pocieszenie dla rodzin osób umierających.