Za ruchy i wspólnoty ewangelizacyjne

maj 19, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkie ruchy i wspólnoty, których misją jest Ewangelizacja,
  • aby głosiły wiernie Ewangelię Bożą,
  • aby jak najwięcej ludzi dostąpiło dzięki nim zbawienia,
  • aby mocą Ducha Świętego rozwijały się swobodnie,
  • aby ich członkowie wzrastali w świętości.