Za rodziny

wrz 23, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

    • za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie,
    • o wierność Bogu i dobrą formację chrześcijańską,
    • za mężczyzn aby byli dojrzałymi, odpowiedzialnymi ojcami i mężami,
    • za kobiety aby na wzór św. Maryi wypełniały swoje powołanie do macierzyństwa,
    • za dzieci o dobre wychowanie w wierze.