Za osoby uzależnione

sie 25, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek,
  • aby z Bożą łaską wyszli z niewoli uzależnień,
  • o wsparcie dla rodzin osób uzależnionych,
  • za wszystkie dzieci i młodzież o ochronę przed uzależnieniami.