Za naszą Ojczyznę

maj 5, 2023

W tym miesiącu Maryjnym szczególnie chcemy:

  • powierzać się Maryi Królowej Polski,
  • zawierzamy Polskę, nasze rodziny i samych siebie,
  • prośmy też o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie,
  • oraz o łaskę nawrócenia dla świata.