Za mężczyzn

lip 29, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich mężczyzn, aby byli wierni Bogu,
  • umieli zawsze odpowiadać na Jego wezwanie,
  • aby odpowiedzialnie zgodnie z wolą Bożą prowadzili nasze rodziny drogami do świętości.