Za mężczyzn

mar 20, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich mężczyzn – ojców, mężów, kapłanów, synów, braci,
  • aby wzorem św. Józefa byli wierni Bogu i Jego natchnieniom,
  • aby odpowiedzialnie, zgodnie z wolą Bożą prowadzili powierzone im żony, dzieci, wspólnoty do świętości.