Za ludzi pracujących

sie 22, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za ludzi pracujących,
  • o wytrwanie w ciężkiej pracy,
  • o siły w codziennym dźwiganiu Krzyża.