Za ewangelizację świata

sty 13, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkie dzieła ewangelizacyjne na świecie,
  • o nawrócenie dla świata, aby jak najwięcej ludzi, wkraczało i podążało drogą Ewangelii,
  • o nieustanne pogłębianie wiary dla osób żyjących już Ewangelią,
  • o mądrość i wierność Bożym natchnieniom dla ewangelizatorów i pasterzy Kościoła