Za cierpiących i potrzebujących

lis 11, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich, którzy cierpią z powodu przęśladowań, chorób, samotności, ubóstwa…
  • aby otrzymali potrzebną im pomoc od bliźnich,
  • aby Pan Bóg wspomógł ich swoją łaską.