Za chorych i cierpiących

lip 8, 2022

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za osoby starsze, ciężko chore, umierające, prześladowane oraz będące w potrzebie,
  • abyśmy umieli dostrzec takie osoby w okół siebie i przyjść im z pomocą,
  • aby te osoby potrafiły dostrzec Bożą łaskę i Boże prowadzenie w swej trudnej sytuacji,
  • o siłę dla cierpiących i pomagających im oraz za najbliższe rodziny tych osób,
  • aby te osoby dostrzegały wartość swojego cierpienia i będąc w jedności z Bogiem potrafiły ofiarowywać Mu swój ból,
  • o odwagę dla prześladowanych, szczególnie prześladowanych z powodu wiary,
  • aby wszelki trud, cierpienie, choroba, prześladowanie czy śmierć ostatecznie przyczyniły się do większej Chwały Pana Boga