Za biednych i potrzebujących

mar 24, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkich biednych, potrzebujących i cierpiących,
  • aby teraz  w czasie Wielkiego Postu otrzymali potrzebną im pomoc od bliźnich,
  • aby Pan Bóg wspomógł ich swoją łaską.