PEREGRYNACJA PISMA ŚWIĘTEGO

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,  i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…)
Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
(…)
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Aby Słowo zamieszkało wśród nas...

…w naszych domach, w naszych rodzinach, a przede wszystkim w naszych sercach, zrodziła się myśl o podróży Biblii po naszej parafii. Biblia będzie „wędrowała” od domu do domu, od rodziny do rodziny.

Start – Niedziela Miłosierdzia Bożego

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) zostaną poświęcone cztery Biblie i cztery świece.

Następnie Biblie i świece zostaną przekazane czterem pierwszym rodzinom.

Dwie Biblie będą pielgrzymować po Tłuczani, jedna po Kossowej i jedna po Chrząstowicach:

  • w Tłuczani biblijna wędrówka rozpocznie się od domu księdza Mariana Bylicy i pójdzie w stronę Pańskich Pól;
    druga Biblia od państwa Tyrałów,
  • w Kossowej od państwa Stopów,
  • w Chrząstowicach od państwa Sikorów.

Ważne jest, aby każda rodzina przeczytała i rozważyła w gronie rodzinnym jeden rozdział Ewangelii.

Pierwsze rodziny rozpoczną czytanie od Ewangelii św. Mateusza. Każda następna rodzina czyta kolejny rozdział.

Po skończeniu czytania Ewangelii św. Mateusza przechodzimy do Ewangelii św. Marka, potem św. Łukasza i na końcu św. Jana.

Do Biblii dołączona będzie Księga Rozważań. Należy w niej zapisać, który rozdział rodzina przeczytała. Dodać można krótkie rozważanie, komentarz lub własne przemyślenia do przeczytanego fragmentu (króciutko, maksymalnie 3 zdania).

 

Podczas czytania Ewangelii zapalamy święcę jako symbol obecności Chrystusa.

W danym dniu wieczorem lub następnego dnia rano następuje przekazanie Pisma Świętego i świecy do kolejnego domu.

Po przeczytaniu każdej Ewangelii będzie odprawiona msza św. za te rodziny, które czytały daną Ewangelię:

Propozycje terminów mszy

  • za tych, którzy czytali Ewangelię św. Mateusza (28 rozdziałów) będzie odprawiona msza św. w niedzielę 22.05.2022,
  • za tych, którzy czytali Ewangelię św. Marka (16 rozdziałów) – msza św. we wtorek 7.06.2022,
  • za tych, którzy czytali Ewangelię św. Łukasza (24 rozdziały) – msza św. w piątek 1.07.2022,
  • za tych, którzy czytali Ewangelię św. Jana (21 rozdziałów) – msza św. piątek 22.07.2022.

Peregrynacja Biblii będzie trwała około trzech miesięcy.

 

Peregrynacja jest zachętą do codziennego czytania Pisma Świętego, a nie tylko w czasie wędrówki, aby stało się to naszym pokarmem, którym się karmimy każdego dnia.

Copyright © 2022 – tluczan.pl