Skąd inicjatywa

MODLITWY DOMOWEJ?

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy z wielu domów, z wielu miejsc, ale łączy nas pragnienie modlitwy za tych, którzy jej potrzebują.

Łączymy się, by wspólnie wspierać się w inicjatywie, by świadczyć o Bożym działaniu w Modlitwie Domowej.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych.

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół.

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościoły.

Nie czekaj! Dołącz do nas! módlmy się wspólnie!

Twój Dom i Mój Dom jednoczą się, aby w duchu wzajemnej Miłości wspierać się i pokrzepiać tak, jak polecił nam Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

Wierząc w MOC WSPÓLNEJ MODLITWY Zapraszamy Cię do tej inicjatywy!

Kogo zachęcamy?

Pojedyncze osoby

Cały dom (prosimy podać liczbę osób w domostwie które przystąpią do modlitwy)

Zachęcamy, aby w modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.

Świadectwa

o mocy modlitwy domowej

O miłosierdzie Boże i nawrócenie dla świata

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów, którzy oddalili się od Boga, o doświadczenie Miłości Bożej, o łaskę pojednania ze Stwórcą i głębokiego nawrócenia, o przebaczenie za grzechy nasze i innych, o ratunek przed...

O łaskę dobrych wakacji

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: o dobre, w jedności z Bogiem przeżycie tegorocznych wakacji dla nas wszystkich, za dzieci i młodzież, aby w trakcie wakacyjnych wypoczynków nie zapominali o Panu Bogu, za wszystkich, którzy w te wakacje zdecydują się na...

O zapanowanie pokoju na świecie

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: O ustanie wojen na Ukrainie i w innych rejonach świata, O nawrócenie, Miłosierdzie Boże oraz o ochronę dla całego świata, Za Kościół Boży, aby pod przewodnictwem papieża i biskupów przyczynił się do ustania wojen i...