Skąd inicjatywa

MODLITWY DOMOWEJ?

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy z wielu domów, z wielu miejsc, ale łączy nas pragnienie modlitwy za tych, którzy jej potrzebują.

Łączymy się, by wspólnie wspierać się w inicjatywie, by świadczyć o Bożym działaniu w Modlitwie Domowej.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych.

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół.

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościoły.

Nie czekaj! Dołącz do nas! módlmy się wspólnie!

Twój Dom i Mój Dom jednoczą się, aby w duchu wzajemnej Miłości wspierać się i pokrzepiać tak, jak polecił nam Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

Wierząc w MOC WSPÓLNEJ MODLITWY Zapraszamy Cię do tej inicjatywy!

Kogo zachęcamy?

Pojedyncze osoby

Cały dom (prosimy podać liczbę osób w domostwie które przystąpią do modlitwy)

Zachęcamy, aby w modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.

Świadectwa

o mocy modlitwy domowej

Dziękczynna za wakacje i o dobry rok szkolny

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: w intencji dziękczynnej za minione wakacje, o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, o siłę do nauki, motywację i ochronę przed złym środowiskiem dla wszystkich uczniów, o Boże prowadzenie dla nauczycieli i...

Za dzieci i młodzież

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: w intencji wszystkich dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie, o dobre wychowanie w wartościach chrześcijańskich i wierze, o wolność i ochronę Maryi od wszelkich zniewoleń i nałogów.

Za osoby uzależnione

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkich uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek, aby z Bożą łaską wyszli z niewoli uzależnień, o wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, za wszystkie dzieci i młodzież o ochronę przed...