Skąd inicjatywa

MODLITWY DOMOWEJ?

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy z wielu domów, z wielu miejsc, ale łączy nas pragnienie modlitwy za tych, którzy jej potrzebują.

Łączymy się, by wspólnie wspierać się w inicjatywie, by świadczyć o Bożym działaniu w Modlitwie Domowej.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych.

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół.

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościoły.

Nie czekaj! Dołącz do nas! módlmy się wspólnie!

Twój Dom i Mój Dom jednoczą się, aby w duchu wzajemnej Miłości wspierać się i pokrzepiać tak, jak polecił nam Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

Wierząc w MOC WSPÓLNEJ MODLITWY Zapraszamy Cię do tej inicjatywy!

Kogo zachęcamy?

Pojedyncze osoby

Cały dom (prosimy podać liczbę osób w domostwie które przystąpią do modlitwy)

Zachęcamy, aby w modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.

Świadectwa

o mocy modlitwy domowej

Za cierpiących na ukrainie

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkich cierpiących z powodu wojny na Ukrainie, za ludzi pozbawionych wody, prądu i innych środków do życia, za żołnierzy, którzy ucierpieli, prośmy o ustanie wszelkich ostrzałów i całej wojny, módlmy się, aby...

Za bezdomnych

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za osoby bezdomne, aby otrzymały potrzebną im pomoc i wsparcie, szczególnie teraz, przed nadodzącą zimą, aby otwarły się i przyjęły oferowaną im pomoc, aby udało im się całkowicie wyjść z...

Za cierpiących i potrzebujących

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkich, którzy cierpią z powodu przęśladowań, chorób, samotności, ubóstwa... aby otrzymali potrzebną im pomoc od bliźnich, aby Pan Bóg wspomógł ich swoją łaską.