Skąd inicjatywa

MODLITWY DOMOWEJ?

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy z wielu domów, z wielu miejsc, ale łączy nas pragnienie modlitwy za tych, którzy jej potrzebują.

Łączymy się, by wspólnie wspierać się w inicjatywie, by świadczyć o Bożym działaniu w Modlitwie Domowej.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych.

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół.

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościoły.

Nie czekaj! Dołącz do nas! módlmy się wspólnie!

Twój Dom i Mój Dom jednoczą się, aby w duchu wzajemnej Miłości wspierać się i pokrzepiać tak, jak polecił nam Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

Wierząc w MOC WSPÓLNEJ MODLITWY Zapraszamy Cię do tej inicjatywy!

Kogo zachęcamy?

Pojedyncze osoby

Cały dom (prosimy podać liczbę osób w domostwie które przystąpią do modlitwy)

Zachęcamy, aby w modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.

Świadectwa

o mocy modlitwy domowej

O ewangelizację mocą Ducha Świętego

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: aby Kościół mocą otrzymanego Ducha Świętego owocnie głosił Ewangelię całemu światu, za wszystkich ewangelizatorów, a szczególnie za kapłanów i biskupów, oraz za wszystkich wiernych, aby zgodnie z nakazem Jezusa głosili...

Za wszystkie dzieci

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieci na świecie, a szczególnie za dzieci głodne, chore, potrzebujące i będące ofiarami wojen, aby wszystkie dzieci mogły dorastać w zdrowych rodzinach, w poczuciu pokoju i bezpieczeństwa, aby wszystkie...

Za wszystkie Matki i kobiety

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie mamy i wszystkie kobiety, aby nieustannie odkrywały piękno swego powołania, aby Maryja była dla nich najpiękniejszym wzorem do naśladowania