Skąd inicjatywa

MODLITWY DOMOWEJ?

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy z wielu domów, z wielu miejsc, ale łączy nas pragnienie modlitwy za tych, którzy jej potrzebują.

Łączymy się, by wspólnie wspierać się w inicjatywie, by świadczyć o Bożym działaniu w Modlitwie Domowej.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych.

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół.

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościoły.

Nie czekaj! Dołącz do nas! módlmy się wspólnie!

Twój Dom i Mój Dom jednoczą się, aby w duchu wzajemnej Miłości wspierać się i pokrzepiać tak, jak polecił nam Jezus Chrystus – nasz Pan i Bóg.

Wierząc w MOC WSPÓLNEJ MODLITWY Zapraszamy Cię do tej inicjatywy!

Kogo zachęcamy?

Pojedyncze osoby

Cały dom (prosimy podać liczbę osób w domostwie które przystąpią do modlitwy)

Zachęcamy, aby w modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy.

Świadectwa

o mocy modlitwy domowej

Za rodziny

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie, o wierność Bogu i dobrą formację chrześcijańską, za mężczyzn aby byli dojrzałymi, odpowiedzialnymi ojcami i mężami, za kobiety aby na wzór św. Maryi wypełniały swoje powołanie do...

Za Ewangelizację

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, aby wszyscy ludzie mogli poznać naszego Pana, o dobrą, owocną formację duchową dla osób wierzących, za wszystkich głoszących ewangelię

Za uczniów w szkołach

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za uczniów, którzy w tym miesiącu rozpoczęli naukę w szkołach, o dobre wychowanie dla nich, o dobrych nauczycieli dla dzieci, o siły dla nauczycieli, by skutecznie przekazywali uczniom dobre...