O zapanowanie pokoju na świecie

cze 17, 2022

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

  • O ustanie wojen na Ukrainie i w innych rejonach świata,
  • O nawrócenie, Miłosierdzie Boże oraz o ochronę dla całego świata,
  • Za Kościół Boży, aby pod przewodnictwem papieża i biskupów przyczynił się do ustania wojen i zapanowania Chrystusowego pokoju na świecie,
  • Za cały naród Ukraiński, za wszystkich emigrantów, oraz o zbawienie dla poległych z powodu wojen,
  • O nawrócenie dla wszystkich agresorów, wszczynających wojny oraz atakujących niewinnych ludzi,
  • Za tych, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli o siły i łaskę uzdrowienia od Boga ze wszystkiego zła jakiego doświadczyli.