O zakończenie wojny

kwi 5, 2022

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

  • o ustanie wojny na Ukrainie,
  • za cały naród Ukraiński, za wszystkich emigrantów zmuszonych do opuszczenia swych domów,
  • o zbawienie dla dusz poległych z powodu wojny,
  • za tych, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli o siły i łaskę uzdrowienia ze wszystkiego zła jakiego doświadczyli,
  • o nawrócenie dla Rosjan, którzy walczą na froncie, wydają rozkazy, oraz dla całego narodu Rosyjskiego,
  • za tych, którzy pomagają emigrantom, o siły i wytrwałość pomimo trudów,
  • o nawrócenie, Miłosierdzie Boże oraz o ochronę dla całego świata