O trzeźwość i nawrócenie dla Polski

sie 4, 2023

W sierpniu – miesiącu trzeźwości w Polsce,
szczególnie chcemy modlić się:

    • o trzeźwość dla narodu Polskiego,
    • o nawrócenie dla Polaków, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób odeszli od Boga,
    • za wszystkich uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek,
    • za podejmujących post od napojów alkoholowych,
    • o Miłosierdzie Boże dla Polski.