O pokój w Ukrainie i na świecie

paź 3, 2022

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

  • aby Maryja – Królowa Różańca świętego – wyjednała Ukrainie upragniony pokój,
  • o zakończenie wszelkich działań wojennych na świecie,
  • o opamiętanie się dla wszczynających wojny,
  • o zbawienie dla poległych z powodu wojny, i umocnienie dla wszystkich, którzy cierpią.