O doświadczenie Miłości Bożej

cze 16, 2023

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • prosząc o głębokie, przemieniające i uzdrawiające doświadczenie Miłości Bożej płynące z Najświętszego Serca Jezusa,
  • prośmy za siebie, za nasze rodziny, za wszystkich wierzących i niewierzących,
  • aby Miłość Boża uzdrowiła wszystkie kłótnie i spory w rodzinach, wspólnotach, w narodzie, i w całym Kościele i pomogła nam na nowo zafascynować się kochającym Ojcem w niebie.