Modlimy się Suplikacją – Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny

kwi 7, 2022 | Informacje

Pieśń błagalna “Święty Boże, Święty Mocny” należy do gatunku bardzo uroczystych pieśni zwanych suplikacjami, czyli prośbami. Jest śpiewana w wyjątkowych sytuacjach.

W czasie pandemii oraz wojny na Ukrainie w sposób szczególny chcemy się modlić tą pieśnią.

Mało kto pamięta jednak, że ta krótka aklamacja pochodzi z chrześcijańskiego Wschodu i w tej tradycji jest jedną z najczęściej powtarzanych modlitw.

Pieśń aniołów

Trisagion (gr. Τρισάγιον – „Po trzykroć święty”) powstał najprawdopodobniej w pierwszych wiekach Kościoła, na terenie oddziaływania kultury greckiej. Badacze do dzisiaj nie są pewni, kto mógłby być jego autorem. Niektórzy sugerują, że był to wybitny Ojciec Kościoła święty Jan Chryzostom.

Odwołując się do zapisów biblijnych: 6 rozdziału Księgi Izajasza i 4 rozdziału Apokalipsy św. Jana i wizji sześcioskrzydłych stworzeń, które przed tronem Boga nieustannie śpiewają pieśń „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów” (w wersji Starego Testamentu) i „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący”, stworzyć miał krótką modlitwę.

Oddaje ona cześć Trójcy Świętej i prosi o odpuszczenie grzechów. Ojcowie Kościoła mieli zalecać wiernym, aby odmawiali ją możliwie najczęściej i włączyli się przez to w wielką pieśń chwały, śpiewaną Bogu przez istoty anielskie.

W greckim oryginale brzmi ona: Aγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (czyt. Agios o Theos, Agios ischyros, Agios athanatos, eleison imas).

Dziecko o donośnym głosie

Inna legenda głosi, że w czasie panowania cesarza Bizancjum Teoduzjusza II (408-450 p. Chr.) Konstantynopol nawiedzały częste i tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi. Władca, wraz z patriarchą Proklosem i wiernymi, zgromadzili się w świątyni, prosząc Boga o pomoc.

W pewnej chwili jedno z małych dzieci obecnych podczas nabożeństwa uniosło się w górę. Zadziwieni wierni powtarzać zaczęli słowa Kyrie eleison. Po dłuższej chwili dziecko ponownie wzniosło się w górę i potężnym, słyszanym przez wszystkim głosem wezwało: „Módlcie się tymi słowami: Święty Boże, Święty Mocny, Święty i Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!”.

Legenda twierdzi, że jeszcze podczas tego nabożeństwa dziecko zmarło. Jednak od tej pory trzęsienia ziemi ustąpiły.

Na Wschodzie i Zachodzie

Modlitwa szybko zdobyła olbrzymią popularność na Wschodzie. Odmawia się ją trzykrotnie, co również ma symbolikę trynitarną. Słyszymy ją w pierwszych zdaniach modlitw porannych i wieczornych, w nabożeństwach cyklu dobowego (jutrzni i nieszporów), jak również na Eucharystii.

Poprzedza ona Liturgię Słowa i jest śpiewana tuż przed prokeimenonem – odpowiednikiem łacińskiego graduału (psalmu responsoryjnego).

Szczególną rolę odgrywała w historii w czasie walk z herezjami, które uderzały w naukę o Trójcy Świętej. Modlili się nią m.in. ojcowie soboru w Chalcedonie w 451 r. p. Chr.

W języku cerkiewnosłowiańskim słowa Trisagionu brzmią: „Swiatyj Boże, Swiatyj Krepkij, Swiatyj Besmiertnyj, pomiłuj nas”.

W tradycji łacińskiej słowa „Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis” weszły zarówno do modlitw liturgii godzin, jak również stały się refrenem suplikacji – specjalnej pieśni błagalnej kierowanej do Boga w chwilach różnorakich nieszczęść, klęsk żywiołowych, epidemii i grożącej wojny, ale równocześnie – podczas nabożeństw pokutnych i ekspiacyjnych. Śpiewa się je także w Wielki Piątek w liturgii Męki Pańskiej.

Uniwersalny minihymn

Trisagion jest modlitwą uniwersalną. Może być częścią modlitwy uwielbienia, jak również usilnie zanoszoną prośbą do Pana w trudnych sytuacjach życiowych. Jest też wezwaniem przebłagalnym i pokutnym.

Treść modlitwy

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Źródła:
https://pl.aleteia.org/2019/06/24/swiety-boze-swiety-mocny-to-piesn-aniolow-czyli-wspanialy-starozytny-trisagion/
https://misericors.org/suplikacja-swiety-boze-swiety-mocny/

Zobacz Więcej

Zaproszenie do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry

Zaproszenie do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry

Zapraszamy was do modlitwy w intencji Męskiego Oblężenia Jasnej Góry 2022. Jako osoby zaangażowane w tworzenie tego wydarzenia wiemy, jak ważna jest postawa modlitwy, z której czerpiemy siłę do działania. Zachęcamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w duchowe...

LIST OJCA ŚWIĘTEGO do wiernych na maj 2020 r.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO do wiernych na maj 2020 r.

LIST OJCA ŚWIĘTEGO do wszystkich wiernych na maj 2020 r. Drodzy bracia i siostry, Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu...