Pieśń błagalna “Święty Boże, Święty Mocny” należy do gatunku bardzo uroczystych pieśni zwanych suplikacjami, czyli prośbami. Jest śpiewana w wyjątkowych sytuacjach. W czasie pandemii oraz wojny na Ukrainie w sposób szczególny chcemy się modlić tą pieśnią. Mało kto...