W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

  • w intencji dziękczynnej za minione wakacje,
  • o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym,
  • o siłę do nauki, motywację i ochronę przed złym środowiskiem dla wszystkich uczniów,
  • o Boże prowadzenie dla nauczycieli i wychowawców,
  • za szkoły i przedszkola, aby przekazywały dzieciom wartości, zgodne z naszą wiarą.