Za nasze rodziny

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za własne rodziny, za najbliższych, za domowników, o wzrost duchowy, o większą wiarę, nadzieję, a nade wszystko miłość! aby nasza modlitwa domowa stawała się coraz doskonalsza, coraz żarliwsza,...

Za naszą Ojczyznę

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za naszą Ojczyznę, o opiekę Maryi, za wszystkich Polaków, za rządzacych państwem, o głęboką wiarę, łaskę nawrócenia i otwartość na drugiego...

O łaskę dobrych wakacji

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: o dobre, w jedności z Bogiem przeżycie tegorocznych wakacji dla nas wszystkich, za dzieci i młodzież, aby w trakcie wakacyjnych wypoczynków nie zapominali o Panu Bogu, za wszystkich,...