Za naszą Ojczyznę

W tym miesiącu Maryjnym szczególnie chcemy: powierzać się Maryi Królowej Polski, zawierzamy Polskę, nasze rodziny i samych siebie, prośmy też o pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie, oraz o łaskę nawrócenia dla...

O ustanie wojny

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: o ustanie wojny w Ukrainie, o pokój i pojednanie między skłóconymi narodami, o nawrócenie dla świata, za wszystkie ofiary wojny.

Za Polskę

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za naszą Ojczyznę, o opiekę Maryi, za wszystkich Polaków, za rządzacych o głęboką wiarę, łaskę nawrócenia i otwartość na drugiego człowieka.

O pokój na świecie

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: aby Zmartwychwstały Jezus przyniósł światu pokój, prosimy o zakończenie wojny w sąsiedniej Ukrainie, oraz o zakończenie wszelkich wojen na świecie, prośmy o nawrócenie dla świata,...