O ewangelizację mocą Ducha Świętego

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się: aby Kościół mocą otrzymanego Ducha Świętego owocnie głosił Ewangelię całemu światu, za wszystkich ewangelizatorów, a szczególnie za kapłanów i biskupów, oraz za wszystkich wiernych, aby...

Za wszystkie dzieci

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieci na świecie, a szczególnie za dzieci głodne, chore, potrzebujące i będące ofiarami wojen, aby wszystkie dzieci mogły dorastać w zdrowych rodzinach, w poczuciu pokoju...

Za wszystkie Matki i kobiety

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie mamy i wszystkie kobiety, aby nieustannie odkrywały piękno swego powołania, aby Maryja była dla nich najpiękniejszym wzorem do naśladowania

Za ruchy i wspólnoty ewangelizacyjne

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie ruchy i wspólnoty, których misją jest Ewangelizacja, aby głosiły wiernie Ewangelię Bożą, aby jak najwięcej ludzi dostąpiło dzięki nim zbawienia, aby mocą Ducha Świętego rozwijały się swobodnie,...

Za cały Kościół

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za Kościół Boży, za papieża, biskupów, kapłanów i wiernych, o wierność Bożemu prowadzeniu, o życie zgodne z Ewangelią, o jedność w Kościele, o powołania kapłańskie...