Za rodziny

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie, o wierność Bogu i dobrą formację chrześcijańską, za mężczyzn aby byli dojrzałymi, odpowiedzialnymi ojcami i mężami, za kobiety aby na wzór św. Maryi...

Za Ewangelizację

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, aby wszyscy ludzie mogli poznać naszego Pana, o dobrą, owocną formację duchową dla osób wierzących, za wszystkich głoszących ewangelię

Za uczniów w szkołach

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za uczniów, którzy w tym miesiącu rozpoczęli naukę w szkołach, o dobre wychowanie dla nich, o dobrych nauczycieli dla dzieci, o siły dla nauczycieli, by skutecznie przekazywali uczniom dobre...

O owoce Synodu

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: o dobre owoce Synodu, aby wprowadził realne zmiany w Kościele, służące realizacji Bożego planu wobec Kościoła, za wszystkie inicjatywy i wydarzenia związane z synodem (np. Męskie Oblężenie Jasnej...