Za cały Kościół

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za Kościół Boży, za papieża, biskupów, kapłanów i wiernych, o jedność w całym Kościele i wierność Bogu i Jego natchnieniom.

Za dzieci

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieci, o dobre przeżycie ferii zimowych, aby wzrastały w wierze i w wartościach chrześcijańskich.

Za dziadków i babcie

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: w intencji dziękczynnej za wszystkie babcie i dziadków, za ich świadectwo wiary, oraz za wszystko co od nich otrzymaliśmy, chcemy także prosić o Boże błogosławieństwo, silę...

Za ewangelizację świata

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się: za wszystkie dzieła ewangelizacyjne na świecie, o nawrócenie dla świata, aby jak najwięcej ludzi, wkraczało i podążało drogą Ewangelii, o nieustanne pogłębianie wiary dla osób żyjących już Ewangelią, o...