Aktualności

Za pielgrzymujących na Jasną Górę

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za pielgrzymujących na Jasną Górę,
 • szczególnie za mężczyzn biorących udział w VII Męskim Oblężeniu na Jasnej Górze,
 • módlmy się także za wszystkich mężczyzn w Polsce i za wszystkie męskie wspólnoty.

Za wszystkich kapłanów i biskupów

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich kapłanów i biskupów z papieżem na czele,
 • o gorliwość i wytrwałość w wierze,
 • o otwarcie się na działanie Ducha Świętego,
 • o wypełnianie Bożej woli i dobre prowadzenie ludu Bożego,
 • o ochronę przed wszelkimi pułapkami zastawianymi przez złe duchy.

Za wszystkich, którzy pogubili się duchowo

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pogubili się duchowo,
 • o odnalezienie właściwej drogi, zgodnej z wolą Bożą i prowadzącej do Boga,
 • aby pokój Boży zapanował w ich sercach,
 • aby Duch Święty rozwiał wszelkie wątpliwości i napełnił swoim światłem wszystkich, którzy tego potrzebują,
 • o osobiste doświadczenie głębokiej, przemieniającej, nieskończonej Miłości Bożej,

Dziękczynna za wakacje i o dobry rok szkolny

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

 • w intencji dziękczynnej za minione wakacje,
 • o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym,
 • o siłę do nauki, motywację i ochronę przed złym środowiskiem dla wszystkich uczniów,
 • o Boże prowadzenie dla nauczycieli i wychowawców,
 • za szkoły i przedszkola, aby przekazywały dzieciom wartości, zgodne z naszą wiarą.

Za dzieci i młodzież

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • w intencji wszystkich dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie,
 • o dobre wychowanie w wartościach chrześcijańskich i wierze,
 • o wolność i ochronę Maryi od wszelkich zniewoleń i nałogów.

Za osoby uzależnione

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek,
 • aby z Bożą łaską wyszli z niewoli uzależnień,
 • o wsparcie dla rodzin osób uzależnionych,
 • za wszystkie dzieci i młodzież o ochronę przed uzależnieniami.

Przebłagalna za grzechy narodu

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • w intencji przebłagalnej za grzechy naszego narodu,
 • o nawrócenie dla Polaków,
 • o Boże Miłosierdzie dla naszej ojczyzny.

Za biorących udział w pielgrzymkach i rekolekcjach

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich, którzy w te wakacje zdecydują się na wyjazd rekolekcyjny lub udział w pielgrzymce np.na Jasną Górę,
 • aby dobry Pan Bóg obdarzył ich licznymi darami, łaskami, a nawet cudami,
 • aby Duch Święty dawał im osobistą, głęboką, cudowną i przemieniającą relację z Tym, który jest Nieskończoną Miłością.

O pokój na świecie i w Polsce

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • o pokój na świecie i w Polsce,
 • za wszystkie rejony świata ogarnięte wojną, lub zagrożone wojną,
 • prośmy także o wolność od wszelkiego lęku przed wybuchem wojny,
 • o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

O trzeźwość i nawrócenie dla Polski

W sierpniu – miesiącu trzeźwości w Polsce,
szczególnie chcemy modlić się:

  • o trzeźwość dla narodu Polskiego,
  • o nawrócenie dla Polaków, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób odeszli od Boga,
  • za wszystkich uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek,
  • za podejmujących post od napojów alkoholowych,
  • o Miłosierdzie Boże dla Polski.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych. 

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół. 

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościóły.