Aktualności

Za rodziny

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

  • za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie,
  • o wierność Bogu i dobrą formację chrześcijańską,
  • za mężczyzn aby byli dojrzałymi, odpowiedzialnymi ojcami i mężami,
  • za kobiety aby na wzór św. Maryi wypełniały swoje powołanie do macierzyństwa,
  • za dzieci o dobre wychowanie w wierze.

Za Ewangelizację

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkie dzieła ewangelizacyjne, aby wszyscy ludzie mogli poznać naszego Pana,
 • o dobrą, owocną formację duchową dla osób wierzących,
 • za wszystkich głoszących ewangelię

Za uczniów w szkołach

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za uczniów, którzy w tym miesiącu rozpoczęli naukę w szkołach,
 • o dobre wychowanie dla nich,
 • o dobrych nauczycieli dla dzieci,
 • o siły dla nauczycieli, by skutecznie przekazywali uczniom dobre wartości.

O owoce Synodu

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • o dobre owoce Synodu,
 • aby wprowadził realne zmiany w Kościele, służące realizacji Bożego planu wobec Kościoła,
 • za wszystkie inicjatywy i wydarzenia związane z synodem (np. Męskie Oblężenie Jasnej Góry)

Za kapłanów

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich kapłanów
 • o nowe powołania kapłańskie

Za umierających

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich umierających,
 • o pojednanie z Bogiem i Miłosierdzie Boże,
 • o dobrą, spokojną śmierć i radosne spotkanie ze Stwórcą,
 • o umocnienie i pocieszenie dla rodzin osób umierających.

Za ludzi pracujących

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za ludzi pracujących,
 • o wytrwanie w ciężkiej pracy,
 • o siły w codziennym dźwiganiu Krzyża.

Za Kościół, za papieża i biskupów

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • Za Kościół Boży, za papieża, biskupów, kapłanów i wiernych,
 • o wierność Bogu i ewangelii,
 • o jedność w Kościele,
 • o dobre owoce Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”

O owocną ewangelizacje

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkie inicjatywy ewangelizacyjne w Polsce i na świecie
 • za wszystkich organizatorów i ewangelizatorów
 • za wszystkich uczestników wydarzeń ewangelizacyjnych aby Pan dotknął ich potrzebnymi łaskami
 • aby jak najwięcej ludzi, wkraczało i podążało drogą nawrócenia.

Za mężczyzn

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkich mężczyzn, aby byli wierni Bogu,
 • umieli zawsze odpowiadać na Jego wezwanie,
 • aby odpowiedzialnie zgodnie z wolą Bożą prowadzili nasze rodziny drogami do świętości.

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych. 

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół. 

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościóły.