Aktualności

Za cały Kościół

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za Kościół Boży, za papieża, biskupów, kapłanów i wiernych,
 • o jedność w całym Kościele i wierność Bogu i Jego natchnieniom.

Za dzieci

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkie dzieci,
 • o dobre przeżycie ferii zimowych,
 • aby wzrastały w wierze i w wartościach chrześcijańskich.

Za dziadków i babcie

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • w intencji dziękczynnej za wszystkie babcie i dziadków, za ich świadectwo wiary, oraz za wszystko co od nich otrzymaliśmy,
 • chcemy także prosić o Boże błogosławieństwo, silę i zdrowie dla nich oraz o życie wieczne dla tych, którzy już odeszli do wieczności.

Niech nasza modlitwa obejmie także wszystkie nasze prababcie, pradziadków i wszystkich naszych przodków.

Za ewangelizację świata

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • za wszystkie dzieła ewangelizacyjne na świecie,
 • o nawrócenie dla świata, aby jak najwięcej ludzi, wkraczało i podążało drogą Ewangelii,
 • o nieustanne pogłębianie wiary dla osób żyjących już Ewangelią,
 • o mądrość i wierność Bożym natchnieniom dla ewangelizatorów i pasterzy Kościoła

Za zmarłego papieża Benedykta XVI

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • o życie wieczne dla zmarłego papieża Benedykta XVI,
 • oraz o to aby jego nauczanie, a także przesłanie z jego testamentu „Trwajcie mocno w wierze! Nie dajcie się zwieść!” przynosiło owoce na całym świecie.

O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku

W tym miesiącu szczególnie chcemy modlić się:

 • o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2023 dla nas, naszych rodzin i całego świata,
 • prośmy szczególnie o zakończenie wojny w Ukrainie i pokój na świecie.

O głębokie przeżycie Bożego Narodzenia

W tym tygodniu szczególnie chcemy modlić się:

 • o piękne i głębokie przeżycie Świąt Bożego Narodzenia,
 • o osobiste i rodzinne doświadczenie przychodzącego Boga,
 • aby nikt nie czuł się samotny w tym czasie,
 • aby w naszych rodzinach zapanowała zgoda, miłość i pokój od Nowonarodzonego Dzieciątka Jezus,
 • aby na czas Świąt Bożego Narodzenie ustały wszelkie spory i konflikty na świecie (szczególnie wojny).

O dobre przygotowanie się do świąt

W tym ostatnim tygodniu adwentu szczególnie chcemy modlić się:

 • o dobre duchowe przygotowanie się do świąt – do narodzin Mesjasza,
 • o łaskę głębokiego nawrócenia dla siebie,
 • abyśmy w zabieganiu przedświątecznym nie zapomnieli o tym co najważniejsze,

Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz

Skąd Inicjatywa Modlitwy Domowej?

Zgromadzeni w różnych wspólnotach, w trudnych czasach dla człowieka zauważamy utratę relacji osobowych. 

Wspólna modlitwa pozwoli nam wzmocnić samego siebie, aby mieć siłę do budowania dobrych i życzliwych relacji we własnym domu, z sąsiadami, z osobami, które myślą inaczej. W naszych rodzinach odnajdujemy żywy kościół. 

Słuchając Kościoła, który zachęca do modlitwy chcemy zapromować włączenie się w Domowe Wspólnoty – Domowe Kościóły.